ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Οι κύριοι εργαστηριακοί χώροι του εργαστηρίου καταλαμβάνουν έκταση ~700m2 πλέον βοηθητικών χώρων και γραφείων.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό, ο οποίος μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει:

Φασματοφωτόμετρο

Ατομική Απορρόφηση φλόγας

Ατομική Απορρόφηση σε διαμόρφωση φούρνου και υδριδίων

Αέριο χρωματογράφο μάζας

Αέρια Χρωματογραφία

Υγρή Χρωματογραφία

Αναλυτικές ζυγαριές Απόσταξη μεθ' υδρατμών

 

 Συμπύκνωση Εκχύλιση στερεάς φάσης

 

Συσκευή χώνευσης με μικροκύματα    Μικροεκχύλιση στερεάς φάσης

Δειγματοληψία αέρα

Μικροβιολογικές Αναλύσεις