Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Υγιεινής είναι:

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

Διευθυντής: Μιχάλης Λεοτσινίδης, Χημικός, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Υγιεινή

Τηλ. & Fax: 2610969880. e-mail: mleon@med.upatras.gr    

 

 

Ελένη Γελαστοπούλου, Ιατρός-Επιδημιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή

Τηλ. & Fax: 2610969878. e-mail: jelasto@upatras.gr

 

 

Απόστολος Βανταράκης, Βιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή

Τηλ. & Fax: 2610969875. e-mail: avanta@upatras.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.avantarakis.gr/

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

 

Ελένη Σαζακλή, Χημικός,

M.Sc. στην «Περιβαλλοντική Ανάλυση», Διδακτορικό Δίπλωμα στην Υγιεινή.

Τηλ. & Fax: 2610969112. e-mail: elsazak@upatras.gr

 

Βασιλική Ντζόλα, Χημικός,

M.Sc. στην «Περιβαλλοντική Ανάλυση»

Τηλ. & Fax: 2610969112. e-mail: pbhealth@upatras.gr

 

Τσιμπούκης Δημήτρης, Κτηνίατρος,

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Υγιεινή, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

M.Sc. στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία & Περιβαλλοντική Υγιεινή, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Φειδάκη Αθηνά, Χημικός

M.Sc. στην «Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας»

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

 

Κουτσούρη Χριστίνα-Παναγιώτα, Ιατρός

Διδακτορική Διατριβή: Επίπεδα βιταμίνης C στον ορό ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε αντικαρκινική θεραπεία

 

Παπαχριστόπουλος Ηλίας, Ιατρός

Διδακτορική Διατριβή: Διερεύνηση του ρόλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην αντιμετώπιση ψυχικών νοσημάτων στο Νομό Αχαΐας

 

Πολίτης Παντελής, Γενικός Ιατρός

Διδακτορική Διατριβή: Τραυματισμοί κατά την ελαιοσυγκομιδή, παράγοντες κινδύνου και επιπτώσεις στο Σύστημα Υγείας

 

 

Γραμματεία

 

Ουρανία Νικολοπούλου

Τηλ.: 2610997889. Fax: 2610996101.