ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για ένα μεγάλο αριθμό χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα κατά ISO 17025

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) Αρ. Πιστοποιητικού : 550 (www.esyd.gr)